Liên hệ nhanh Hotline: 0903.999.521

[giaban]Call[/giaban] [tomtat]
Liên hệ số điện thoại trên hình
Phôi hiếm

  • Bạch ngưu giác 2,5cm ( hàng có sẵn, không bán lẻ, lấy tối thiểu 30 phôi, 185k/phôi)
  • Hắc ngưu giác 3,5cm (giá tham khảo 125k/phôi, Hỗ trợ nhập hàng)

Phôi phổ thông

  • Bạch ngưu giác tròn 1,2cm ( giá tham khảo 75k/phôi, Hỗ trợ nhập hàng)
  • Hắc ngưu giác 2,5cm ( giá tham khảo 65k/phôi, Hỗ trợ nhập hàng)
  • Hắc ngưu giác 3cm ( giá tham khảo 95k/ phôi, Hỗ trợ nhập hàng)

[/tomtat] [mota] [/mota]

BACK TO TOP