Liên hệ nhanh Hotline: 0903.999.521

[tintuc]

Bảo hộ lao động Việt Nam có những khái niệm phổ biến như sau:

+ Bảo hộ lao động: an toàn và sức khỏe của người lao động tại nơi làm việc;

+ Phục trang và thiết bị bảo hộ: là quần áo và dụng cụ dùng trong công tác bảo hộ lao động

+ Các biện pháp bảo vệ lao động: các biện pháp phòng ngừa pháp lý, kinh tế, xã hội, kỹ thuật và tổ chức nhằm mục đích thiết lập môi trường làm việc an toàn và vô hại cũng như phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;
+ Môi trường làm việc: nơi làm việc với các yếu tố vật lý, hóa học, tâm lý, sinh học, sinh lý và các yếu tố khác mà nhân viên là đối tượng khi thực hiện công việc của mình;

+ Rủi ro đặc biệt: rủi ro môi trường làm việc liên quan đến tải trọng tâm lý hoặc vật chất tăng lên hoặc những rủi ro tăng lên khi mà an toàn và sức khỏe của người lao động không thể ngăn chặn hoặc giảm đến mức cho phép bằng các biện pháp bảo hộ lao động khác. [/tintuc]

BACK TO TOP